ANADDPAC

Asociația Națională pentru
Apărarea Drepturilor Diabeticilor
și a Persoanelor cu Afecțiuni Cronice


CONVOCARE
Consiliul Director al A.N.A.D.D.P.A.C. cu sediul în mun. Galați, str. Milcov, nr. 36, Complex Micro 40, înregistrată în Registrul Special: 43/2010, având Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 44/10.09.2010, cu Cod Înregistrare Fiscală: 27435147, convoacă Adunarea Generală a A.N.A.D.D.P.A.C., în data de 23.08.2013 ora 18:00, la următoarea adresă: mun. Galați, str. Portului, nr. 23, et.1, Sala Multimedia din cadrul Parcului de Tehnologie a Informației. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul conform prevederilor statutare, prevăzute la capitolul VII, art. 22, următoarea Adunare Generală va avea loc în data de 27.09.2013 ora 16:00, la următoarea adresă: mun. Galați, str. Portului, nr. 23, et.1, Sala Multimedia din cadrul Parcului de Tehnologie a Informației.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Excluderea membrilor conform art. 14 din Statutul A.N.A.D.D.P.A.C..
2. Schimbarea sediului asociației.
3. Modificarea Statutului Asociației.
4. Alegerea unui nou Consiliu Director în conformitate cu noile prevederi ale statutului.
5. Diverse.

Au dreptul să participe toți membrii înscriși până la data de 21.07.2013. Accesul membrilor la Adunarea Generală este permis în urma verificării indentității acestora, făcută cu actul de indentitate sau procură notarială pentru membrii ce doresc sa fie reprezentați. Procurile vor fi transmise pe adresa de e-mail a asociației: anaddpac@gmail.com, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care are loc ședința Adunării Generale, urmând ca la data adunării să fie depuse în original. Toate informațiile vor putea fi consultate pe siteul web: www.anaddpac.ro. Informații suplimentare la tel.: 0754882615.


ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ pentru APĂRAREA DREPTURILOR DIABETICILOR și a PERSOANELOR cu AFECȚIUNI CRONICE
Cod Înregistrare Fiscală: 27435147 | Certificat de înscriere a persoanelor jurdice fără scop patrimonial nr. 44/10.09.2010 Nr. și data înscrierii în registrul special: 43/2010 | Hotărâre definitivă și irevocabilă în dosar nr. 13806/233/2010 Galați | Bld. Milcov nr. 36 | Complex Micro 40, etaj 1 T +4 0754 882 615 | anaddpac@gmail.com